micron softwareservice

จำหน่าย อบรม บริการ ให้คำปรึกษา ดูแลรายปี คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชี Formula โปรแกรมบัญชี Express โปรแกรมเงินเดือน GENiUS โทร. 0-2962-1433-35 ,089-798-4404


          รัดกุมกว่า ปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุม และกำหนดสิทธิในหน้าที่ได้เหมาะสมเป็นสัดส่วนอย่างแท้จริง พร้อมขยายขอบเขต

รองรับการทำงานของบริษัทในเครือได้ทั่วถึง

โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพิเศษ

      1. อนุญาตให้ผู้ควบคุมระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้เพียงผู้เดียวเท่านั้น

     2. กำหนดความสามารถในการทำงานของผู้ใช้แต่ละคนได้ไม่จำกัด การทำงานปลอดภัยและเป็นความลับมากขึ้น

     3. กำหนดรหัสผ่าน(Password)ของผู้ใช้แต่ละคน

     4. เก็บข้อมูลแยกเป็นประเภทหรือชุดได้ไม่จำกัดจำนวน โดยกำหนดรหัสบริษัทได้

     5. มีระบบตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ได้แก่

          * รายงาน Enquiry History Log

          * รายงาน Activity Log

          * History Log ReportCopyright © 2015-2016. All Rights Reserved.

บริษัท ไมครอน ซอฟแวร์เซอร์วิส จำกัด

47/66 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0-2962-1433-35 แฟกซ์ 0-2962-0238 Hotline 089 798 4404 email. info@micronandsoftwareservice.com