micron softwareservice

จำหน่าย อบรม บริการ ให้คำปรึกษา ดูแลรายปี คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชี Formula โปรแกรมบัญชี Express โปรแกรมเงินเดือน GENiUS โทร. 0-2962-1433-35 ,089-798-4404ฟังก์ชั่นการทำงาน 4 in 1 การบริหารจัดการงานบุคคลครบวงจร:

     1. โปรแกรมบัญชีเงินเดือน (PR: Payroll System)

     2. โปรแกรมบริหารงานบุคคล (HR: Human Resources System)

          - ระบบรับสมัครพนักงาน (Recruit System)

          - ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน (Personnel System)

          - ระบบทะเบียนประวัติฝึกอบรม (Trainning System)

     3. โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน (TR: Time Recorder System) และสำหรับโรงงาน (TA: Time Attendance System-Factory)

     4. โปรแกรมจัดการความปลอดภัย (SC: Security Management System)

คุณสมบัติ :

          4 IN 1 สุดยอดการบริหารจัดการงานบุคคลครบวงจร คุ้มค่า ครบครัน และคล่องตัวที่สุดเป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการงานด้านทรัพยา

กรบุคคลภายในองค์กร และทุกธุรกิจ บริษัท ไทยซอฟท์แวร์อินเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทผู้พัฒนาระบบบัญชีชั้นหนึ่งของประเทศ ที่เติบโตมา

นานกว่า 15 ปี ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จึงมุ่งมั่นบุกเบิกและเร่งสร้างสรรค์พัฒนาระบบงานที่เปี่ยมประสิทธิ

ภาพ รองรับความต้องการของผู้บริหาร และฝ่ายบุคคลให้ลุล่วงอย่างไร้อุปสรรคสนับสนุนธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภท ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย

รากฐานการบริหารที่แข็งแกร่ง วางใจได้กับทีมงานมืออาชีพ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ มีผู้ช่วยทางธุรกิจ ที่พร้อมบริการด้วยความใกล้

ชิด เข้าใจ และเชี่ยวชาญ ครอบคลุมเรื่องการจัดทำเงินเดือนงานบริหารบุคคลตลอดจนงานบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน สามารถสร้างสรรค์

และพัฒนาคุณภาพงานให้กับองค์กร

เลือกใช้ได้ 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ ใช้่ายเหมาะกับคนไทย ไม่จำกัดจำนวนพนักงาน เหมาะสำหรับองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่

    -  นำส่งสรรพากรในรูปสื่ออิเล็คโทรนิกส์ เช่น  ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1 ก, ภ.ง.ด.91, ม.50 ทวิ

    -  รายงานนำส่งประกันสัมคม เช่น สปส.1-10, สปส. 1-03, สปส 6-09, ม.47, ค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน

    -  โอนเงินผ่านธนาคารในรูปสื่ออิเล็คโทรนิกส์ 

    -  ฟอร์มใบจ่ายเงินเดือน (Pay Slip)

    -  รายงานนำส่งกรมแรงงาน เช่น ทะเบียนลูกจ้างประจำปี

    -  ระบบ Time Attendance จับคู่เวลาเข้า-ออกให้อัตโนมัติ โดยพนักงานไม่ต้องกดที่เครื่องรูดบัตร และหน้าจอการปรับปรุงข้อมูล

       การปฏิบัติงาน ดูง่ายสามารถ

    -  แก้ไขได้ทั้งคู่เวลา ค่าล่วงเวลา และรายได้ 

    -  สามารถการเก็บประวัติฝึกอบรม, ประวัติการปรับอัตราเงินเดือน, ประวัติการปรับตำแหน่ง ฯลฯ

    -  ง่ายต่อการใช้ง่ายด้วยหน้าจอที่แบ่งหมวดหมู่ที่เข้าใจง่าย

    -  รองรับการ Export ข้อมูลเข้า MS-Excel ได้ทุกรายงาน

    -  ให้ความถูกต้อง 100% เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้

ทำไมต้องใช้โปรแกรมระบบบัญชีเงินและบริหารงานบุคคล GENiUS Payroll HRM 4 IN 1

     เพราะเป็นโปรแกรมเดียวที่รองรับการคำนวณภาษีเงินได้ทุกรูปแบบ และถูกต้อง 100%

        หักภาษีแบบนายจ้างออกให้ครั้งเดียว | นายจ้างออกให้ตลอดไป | และหักภาษี ณ ที่จ่าย

       ปรับเองตามเดือน และ และแบบคูณ 12

       จ่ายเงินได้สูงสุด 4 งวดต่อเดือน

       คำนวณภาษีทุกงวดหรือเฉพาะงวดสุดท้าย

     เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

        ตั้งค่าเริ่มต้นได้ง่าย มีฐานข้อมูลให้เบี้องต้น

       เริ่มงานได้เร็ว และถูกต้อง

       ออกรายงานได้ทันทีครบถ้วน ดูง่าย ไม่ต้องสร้างเอง

     ลงตัวกับทุกธุรกิจ 

        เช่น พาณิชย์ ค้าปลีก ค้าส่ง ส่งออก นำเข้า ซื้อมาขายไป ผลิต ขนส่งและโลจิสติกส์ การแพทย์ เงินทุนหลักทรัพย์ ธนาคาร 

       ที่อยู่อาศัย บรรจุภัณฑ์ ประกันชีวิต ประกันภัย ภัตตาคาร ร้านอาหาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ โรงแรม วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง 

       สื่อสิ่งพิมพ์ บริการ สำนักงานบัญชีที่ปรึกษา โรงเรียน/สถานบัน การศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานต่างประเทศ ฯลฯ

     มีการบริการหลังการขายด้วยความใกล้ชิด เข้าใจ และเชี่ยวชาญ

        จากตัวแทนจำหน่ายกว่า 30 บริษัท ประสบการณ์กว่า 15 ปี และผ่านการสอบวัดความรู้จากไทยซอฟท์แวร์ฯ

  คุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่า

        บันทึกข้อมูลได้พร้อมกันหลายเครื่อง

       ตั้งค่าเริ่มต้นได้ง่าย มีฐานข้อมูลให้เบื้องต้น ทำให้เริ่มงานได้เร็ว และถูกต้อง

       เป็นโปรแกรมเดียวที่รองรับการคำนวณภาษีเงินได้ทุกรูปแบบ และถูกต้อง 100%

       มีระบบความปลอดภัยที่สมบูรณ์ ปลอดภัย

       ออกรายงานได้ทันที และมีรายงานครบถ้วน ดูง่ายที่สุด ไม่ต้องสร้างฟอร์มรายงานด้วยตัวเอง

       ไม่สับสน เพราะทุกรายงานแสดงบนกระดาษ A4

       รองรับข้อมูลได้หลายบริษัทไม่จำกัด

       เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

       รองรับการทำงาน 2 ภาษาในโปรแกรมชุดเดียว

       เน้นประโยชน์การใช้งานสำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติโดยมีรายงานที่จำเป็นครบถ้วน


จะดีแค่ไหน...ถ้าคุณมีเวลาเหลือเฟือ สำหรับการผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

จะดีแค่ไหน...ถ้าคุณสามารถสร้างสรรค์งานสู่ความสำเร็จ โดยที่ทุกฝ่ายพอใจ

จะดีแค่ไหน...ถ้าเรื่องยุ่งยากทั้งหมด คุณจัดการได้ง่ายดาย แค่ปลายนิ้ว คลิก
Copyright © 2015-2016. All Rights Reserved.

บริษัท ไมครอน ซอฟแวร์เซอร์วิส จำกัด

47/66 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0-2962-1433-35 แฟกซ์ 0-2962-0238 Hotline 089 798 4404 email. info@micronandsoftwareservice.com